Schotte Designs

There is no translation available.

There is no translation available.

Met de komst van onze eigen 3D printer kunnen we voor u een prototype tonen, waardoor gecontroleerd kan worden of dit conform de wensen en specificaties is. Vaak is het moeilijk voor te stellen op een stuk papier of een beeldscherm hoe uw verpakking er uiteindelijk uit komt te zien. De korte stap naar een 3D-model een zeer prettige service die wij u binnen het ontwikkelingstraject bieden. Alles onder één dak, hetgeen dus geen verloren tijd of communicatieergernissen oplevert, maakt uw "time to market" een succes.

De goede samenwerking met de producenten van de doppen en andere sluitingen zorgt ervoor dat wij uw idee tot een succes kunnen brengen.